header-voordelen_1920x870_acf_cropped

Betere grondbewerking, hogere opbrengst!

Wat is spitten?

Spitten is een grondbewerking machine waar de bouwvoor (bovenste laag) door elkaar gemengd wordt zonder de gehele toplaag om te keren zoals bij ploegen gebeurd. De Farmax spitmachine is een roterende spitmachine waarbij zich zogenoemde ‘spitmessen’ aan een roterende rotoras bevinden. Deze ‘spitmessen’ zorgen dat gewasresten, (kunst)mest én groenbemesters uiterst secuur verkleind worden en door de gehele bouwvoor gemengd zit.

Spitten of ploegen?

Ploegen en spitten hebben beiden haar herkomst ver in het verleden liggen. Het spitten ontstond toen mechanische aandrijvingen voor landbouwers breder beschikbaar werden. Zij waren opzoek naar een grondbewerking die de bodem beter mengt in plaats van omwentelt, de spitmachine was geboren.
Zowel ploegen als spitten hebben beiden voordelen, de vraag is echter waar u als loonwerker of landbouwer naar opzoek bent. Ploegen is een grondintensief proces, waarbij de bodemleven rijke toplaag omgewenteld wordt en een ploegzool kan ontstaan. Daarnaast moeten er meerdere bewerkingen uitgevoerd worden om de akker zaai- of pootklaar te leggen.
In 2017 is door de Hogeschool Osnabrück een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen tussen ploegen en spitten.

Grondbewerking bodemprofiel spitten

Bodemprofiel spitten, 10cm.

Grondbewerking bodemprofiel ploegen

Bodemprofiel ploegen, 10cm.

Foto_1_8-scaled_1920x600_acf_cropped

Onderzoek naar spitten

In 2017 lanceerde de Universiteit van Osnabrück verschillende veldproeven in de buurt van Hamburg met een Farmax-spitmachine en een Rabe-ploeg. De hoofdvraag voor de veldproeven was: hoe verhoudt de ploeg zich ten opzichte van de spitmachine? Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in de volgende link:

Onderzoeksresultaten

Naast de veldproeven die zijn uitgevoerd door de Universiteit van Osnabrück, zet de Universiteit van Zuid-Australië sinds 2017 een spitmachine in voor verschillende veldproeven in de buurt van Adelaide / Zuid-Australië. Deze onderzoeken hebben tot doel de effecten op de bodem van het spitten in meer detail te analyseren.
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in de volgende link:

Onderzoeksresultaten

 

Betere menging

Roterend spitten heeft daarnaast als voordeel dat het de toplaag zeer luchtig achterlaat. Het luchtig wegleggen van de bodem zorgt voor meer zuurstof in de bodem, wat bijdraagt aan een goede worteling en evenwichtig bodemleven. Een luchtige bodem helpt daarnaast bij een betere waterhuishouding van de bodem, een luchtigere structuur kan overtollig water beter afvoeren naar het grondwater.

Farmax spitmachines mengen organisch materiaal in de biologisch meest actieve, zuurstofrijke laag. Micro-organismen hebben het organisch materiaal direct als voedsel ter beschikking. De rustige mengwerking van de Farmax spitmachine, waarbij een grote hoeveelheid organisch materiaal in de bodem kan inwerken, verbetert permanent de grondstructuur, de waterhuishouding en het micro-biologische leven in de grond. Waar bij conventioneel ploegen veel organisch materiaal verloren gaat, blijft bij roterend spitten al het organisch materiaal behouden tussen de ploegzool en de oppervlakte.

Spitten en zaaien in één arbeidsgang

Spitten is gemakkelijk te combineren met een zaaimachine of pootmachine. Door deze beide stappen te combineren kunt u als loonwerker of landbouwer eenvoudig tijd en geld besparen. Door deze combinatie bespaart u op dieselkosten, arbeidsuren én onderhoudskosten. Gemakkelijk geld besparen noemen wij dat.

Grondbewerking voor ieder bodemtype

Een vooroordeel is dat spitten een aangelegenheid is voor lichte bodems. Farmax maakt sinds jaar en dag spitmachines die ook opereren op zware bodems zoals klei. Belangrijk is om de juiste machine samen te stellen zodat u altijd kunt genieten van de maximale capaciteit die deze machines te bieden hebben. Zo kan onze Farmax spitmachine uitgevoerd worden met een frees, maar ook met combi scrapers om vollopen van de machine te voorkomen.

Contact

Wil je meer informatie over de voordelen van spitten. Neem dan contact op.

Neem contact op

Dealer

Dealer worden van Farmax Spitmachines?
Neem dan contact op.

Dealer worden

magazine-2020-farmax

Vraag ons gratis magazine aan

Gebruik onderstaande formulier om ons magazine aan te vragen en ontvang binnen enkele minuten een download-link in je mailbox.

In dit magazine informeren we u uitgebreid over de voordelen van spitten ten op zichte van ploegen. Ook zullen alle typen spitmachines kort worden toegelicht en delen meerdere klanten hun ervaring met onze spitmachines.