header-voordelen_1920x870_acf_cropped

Betere grondbewerking, hogere opbrengst!

Wat is spitten?

Spitten is een grondbewerking machine waar de bouwvoor (bovenste laag) door elkaar gemengd wordt zonder de gehele toplaag om te keren zoals bij ploegen gebeurd. De Farmax spitmachine is een roterende spitmachine waarbij zich zogenoemde ‘spitmessen’ aan een roterende rotoras bevinden. Deze ‘spitmessen’ zorgen dat gewasresten, (kunst)mest én groenbemesters uiterst secuur verkleind worden en door de gehele bouwvoor gemengd zit.

Spitten of ploegen?

Ploegen en spitten hebben beiden haar herkomst ver in het verleden liggen. Het spitten ontstond toen mechanische aandrijvingen voor landbouwers breder beschikbaar werden. Zij waren opzoek naar een grondbewerking die de bodem beter mengt in plaats van omwentelt, de spitmachine was geboren.
Zowel ploegen als spitten hebben beiden voordelen, de vraag is echter waar u als loonwerker of landbouwer naar opzoek bent. Ploegen is een grondintensief proces, waarbij de bodemleven rijke toplaag omgewenteld wordt en een ploegzool kan ontstaan. Daarnaast moeten er meerdere bewerkingen uitgevoerd worden om de akker zaai- of pootklaar te leggen.
In 2017 is door de Hogeschool Osnabrück een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen tussen ploegen en spitten.

Grondbewerking bodemprofiel spitten

Bodemprofiel spitten, 10cm.

Grondbewerking bodemprofiel ploegen

Bodemprofiel ploegen, 10cm.

Foto_1_8-scaled_1920x600_acf_cropped

Uitgevoerde onderzoeken

In 2017 heeft de Hogeschool van Osnabrück in de buurt van Hamburg (Duitsland) meerdere praktijkstudies uitgevoerd met een Farmax-spitmachine en een Rabe-ploeg. De onderzoeksvraag voor het in 2018 gestarte onderzoek was; ‘Kan de spitmachine concurreren met een ploeg?’. Deze vraag is in brede zin opgevat, wat inhoudt dat economische en ecologische verschillen zijn onderzocht. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via de volgende link;

Onderzoeksresultaten

Naast het onderzoek van 2018 door de Universiteit van Osnabrück, gebruikt de Universiteit van Zuid-Australië sinds 2017 een Farmax-spitmachine voor verschillende veldstudies in de buurt van Adelaide (Zuid-Australië). Met deze veldstudies wil het onderzoeksteam de effecten van spitten op de bodem nader onderzoeken. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via de volgende link;

Onderzoeksresultaten

 

Betere menging

Roterend spitten heeft daarnaast als voordeel dat het de toplaag zeer luchtig achterlaat. Het luchtig wegleggen van de bodem zorgt voor meer zuurstof in de bodem, wat bijdraagt aan een goede worteling en evenwichtig bodemleven. Een luchtige bodem helpt daarnaast bij een betere waterhuishouding van de bodem, een luchtigere structuur kan overtollig water beter afvoeren naar het grondwater.

Farmax spitmachines mengen organisch materiaal in de biologisch meest actieve, zuurstofrijke laag. Micro-organismen hebben het organisch materiaal direct als voedsel ter beschikking. De rustige mengwerking van de Farmax spitmachine, waarbij een grote hoeveelheid organisch materiaal in de bodem kan inwerken, verbetert permanent de grondstructuur, de waterhuishouding en het micro-biologische leven in de grond. Waar bij conventioneel ploegen veel organisch materiaal verloren gaat, blijft bij roterend spitten al het organisch materiaal behouden tussen de ploegzool en de oppervlakte.

Spitten en zaaien in één arbeidsgang

Spitten is gemakkelijk te combineren met een zaaimachine of pootmachine. Door deze beide stappen te combineren kunt u als loonwerker of landbouwer eenvoudig tijd en geld besparen. Door deze combinatie bespaart u op dieselkosten, arbeidsuren én onderhoudskosten. Gemakkelijk geld besparen noemen wij dat.

Grondbewerking voor ieder bodemtype

Een vooroordeel is dat spitten een aangelegenheid is voor lichte bodems. Farmax maakt sinds jaar en dag spitmachines die ook opereren op zware bodems zoals klei. Belangrijk is om de juiste machine samen te stellen zodat u altijd kunt genieten van de maximale capaciteit die deze machines te bieden hebben. Zo kan onze Farmax spitmachine uitgevoerd worden met een frees, maar ook met combi scrapers om vollopen van de machine te voorkomen.

Contact

Wil je meer informatie over de voordelen van spitten. Neem dan contact op.

Neem contact op

Dealer

Dealer worden van Farmax Spitmachines?
Neem dan contact op.

Dealer worden

magazine-2020-farmax

Download het gratis magazine van Farmax Spitmachines

In dit magazine informeren we u uitgebreid over de voordelen van spitten ten opzichte van ploegen. Ook zullen alle typen spitmachines kort worden toegelicht en delen meerdere klanten hun ervaring met onze spitmachines.