S-5-cm_1920x870_acf_cropped

Bodemstructuur verbeteren door het tegengaan van bodemverdichting

Bodemverdichting is een belangrijk item in de hedendaagse tuin- en akkerbouw. De bodem is de grondslag van een goed gewas en dus opbrengst, waarbij het creëren van goede teelomstandigheden erg belangrijk is voor landbouwers. Hierbij is het thema bodemverdichting erg belangrijk om mee te nemen tijdens de werkzaamheden op het land. Bodemverdichting zorgt immers voor ondoordringbare of moeilijk doordringbare lagen in de bodem, waardoor hemelwater moeilijk wegzakt in het grondwater wat zorgt voor waterplassen op uw grond.

Daarnaast zorgt bodemverdichting voor een moeilijk bodem die moeilijke te doorwortelen is door planten. Wanneer planten bodemverdichting ervaren kunnen de wortels moeilijker bij het grondwater en meststoffen. Als gevolg daarvan worden de planten minder bestendig tegen extreme weeromstandigheden zoals droogte of veel regen, wordt er minder opbrengst gecreëerd en kan de opbrengst kwaliteit verminderen.

Het is dus belangrijk aandacht te besteden aan het thema bodemverdichting. Wanneer zich al bodemverdichting heeft opgedaan is het belangrijk deze op te heffen met passende grondbewerking machines.

Ik ben geïnteresseerd

Het belang van een goede bodemstructuur

Het is dus belangrijk aandacht te besteden aan de bodemstructuur van de grond. Zoals aangegeven zijn er vele gevolgen van bodemverdichting op de bodemstructuur. De vraag is echter; waar komt een slechte bodemstructuur vandaan?

Een slechte bodemstructuur kan meerdere oorzaken hebben, waarbij veelvoorkomende oorzaken bodemverdichting, slechte bodembewerking en weinig organische stof zijn. De meest voorkomende oorzaak van bodemverdichting is te zwaar materieel en verkeerd banden gebruik op het land. Door telkens met te zwaar materieel en verkeerde banden het land te berijden wordt de bodem onder de wielen aangedrukt wat een verdichtte en storende laag veroorzaakt.

Slechte bodembewerking kan daarnaast een veelvoorkomende oorzaak zijn voor een slechte bodemstructuur. Indien gekozen wordt om bodems te bewerken met machines die hiervoor niet geschikt zijn bestaat de kans dat de bodemstructuur te fijn wordt waardoor de bodem kan dichtslaan bij hevige regenval waardoor de nutriënt houdende toplaag wegspoelt. Een slechte bodembewerking kan ook een foutief gebruik van machines volstaan, wanneer de bodem te diep wordt bewerkt waardoor een onderliggende laag naar boven gehaald wordt, terwijl bekend is dat dit slechte grond is, zorgt ook voor een slechte bodemstructuur.

Een te laag organische stofgehalte zorgt ook voor een slechte bodemstructuur. Een correcte organische stofgehalte zorgt voor een betere binding van hemelwater in de bodem, een luchtigere stuctuut voor plantwortels en daarnaast houdt het beter sporenelementen als calcium, kalium en magnesium vast.

Het is dus belangrijk rekening te houden met de bodemstructuur van de grond. De juiste grondbewerking is erg belangrijk om de bodemstructuur te verbeteren, spitten draagt hierbij aan bij.

De bodemstructuur verbeteren

Zoals eerder aangegeven is bodemstructuur verbeteren belangrijk om te doen. Door uw bodemstructuur te verbeteren creëert u tevens ideale teeltomstandigheden voor uw gewassen. Door uw grond te spitten verbeterd u de bodemstructuur aanzienlijk, dit zit als volgt;

Door uw bodem te spitten vermengt evenredig gewasresten (organische stof) en meststoffen door de bodem. Daar waar ploegen de grond in zijn geheel wentelt, en dus de gewasresten onderin de bouwvoor legt, mengt een spitmachine deze materialen door de gehele bouwvoor waardoor het jonge wortelstelsel sneller bij de meststoffen kan en makkelijker wortelt.
Een ander voordeel waardoor spitten uw bodemstructuur verbeterd is het ploegzool loos bewerken van uw bodem. Ploegen kan een ploegzool creëren in de bouwvoor doordat de wielen door een geul rijden waardoor op ongeveer 20/25 centimeter diep een verdichte laag kan ontstaan. Deze bodemstructuur kan verbeterd worden door deze ploegzool middels spitten op te heffen (te doorbreken). Daarnaast wordt er tijdens het spitten op het land gereden in plaats van in een ploegvoor, wat de nadelige effecten van een ploegzool tegengaat.

De Farmax spitmachines zijn daarnaast uitgerust met woelkouters die voor de spitmachine de grond loswoelen tot een diepte van maximaal 50 centimeter.

Bodemstructuur verbeteren met Farmax machines

In de landbouw is bodemstructuur verbeteren een belangrijk item. De bodem is immers de belangrijkste parameter voor een succesvol teeltseizoen. De grondbewerking machines van Farmax zorgen voor het verbeteren van de grondstructuur doordat de bodem ‘geroteerd’ wordt in plaats van ‘gewenteld’ zoals bij ploegen. Iedere keer dat de spitschop door de grond gehaald wordt de bodem gebroken wat grovere kluiten gecreëerd. Tussen deze kluiten ontstaan poriën waartussen zuurstof en water vastgehouden kan worden, dit resulteert in een betere afwatering/retentie vermogen, maar ook zuurstofrijkere bodem. Een ander voordeel van spitten zijn de gewasresten wat door de gehele bouwvoor gemengd wordt, dit is een ander belangrijk onderwerp in bodemstructuur verbeteren.

Ik ben geïnteresseerd

magazine-2020-farmax

Vraag ons gratis magazine aan

Gebruik onderstaande formulier om ons magazine aan te vragen en ontvang binnen enkele minuten een download-link in je mailbox.

In dit magazine informeren we u uitgebreid over de voordelen van spitten ten op zichte van ploegen. Ook zullen alle typen spitmachines kort worden toegelicht en delen meerdere klanten hun ervaring met onze spitmachines.