SPGD13a-min-scaled_1920x870_acf_cropped

Farmax rapide - Akkerbouwbedrijf Schepergerdes

Farmax Rapide

In het Duitse Meppen (Nedersaksen) – dicht bij de Nederlandse grens – heeft Laurenz Schepergerdes een grootschalig akkerbouwbedrijf samen met z’n beide zonen. Ze zijn enthousiast over spitten als grondbewerking en vertellen graag over hun praktijkervaringen met de Farmax-spitmachine.

Drie bedrijfsactiviteiten

Met zo’n 500 hectare is akkerbouw de belangrijkste bedrijfsactiviteit. Het bouwplan op (leemhoudende) zandgrond bestaat uit fabrieksaardappelen, maïs en graan. Verder heeft Schepergerdes samen met z’n buurman een biogasinstallatie. Naast akkerbouw is er een veehouderijtak met vleeskuikens. Er is een duidelijke onderlinge samenhang. De vleeskuikenmest en maïs worden gebruikt voor de biogasproductie. Met twee zonen als bedrijfsopvolgers is de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd.

Farmax Rapide; een perfect zaaibed in één werkgang

Een perfect zaaibed in één werkgang. Dit is de meest typerende omschrijving als we Laurenz Schepergerdes vragen naar het belangrijkste voordeel van de Farmax-spitmachine. Ongeveer de helft van zijn areaal wordt jaarlijks gespit, de andere helft geploegd. Eén keer in de twee jaar wordt dus elk perceel gespit. Deze manier van grondbewerken is weloverwogen gemaakt. Met het ploegen – op circa 30 centimeter diepte – ontstaat er verdichting door de ploegzool (verdichte laag net onder de geploegde grond). Door het spitten – op circa 40 centimeter diepte – wordt deze verdichting van de bouwvoor juist weer ‘opgelost’.

Feitelijk werkt daarmee het spitten als één werkgang voor cultiveren èn zaaibedbereiding. Volgens Schepergerdes resulteert het spitten in een betere beworteling van de gewassen. In welke mate dit een positief effect heeft op de gewasopbrengst vindt hij moeilijk te zeggen, omdat meer factoren een rol spelen hierbij.

Praktische ervaringen

Volgens Schepergerdes worden meststoffen bij het spitten goed ondergewerkt en vermengd. Bij ploegen is deze vermenging in de bouwvoor duidelijk minder. Verder constateert Schepergerdes minder slemp (fijne grond) op de percelen die zijn gespit. Een belangrijk voordeel van het spitten is de eerder genoemde zaaibedbereiding. Na het spitten kan poten of zaaien direct plaatsvinden. Dit is een aanzienlijke besparing op arbeids- en brandstofkosten.

Het onderhoud aan de Farmax-spitmachine is beperkt en doet Schepergerdes zelf. Maar voor eventuele service en onderdelenvoorziening is er in de regio een gekwalificeerde dealer, namelijk de firma Agravis.

Schepergerdes kan de Farmax-spitmachine voor 100 procent aanbevelen bij collega’s. Als argumenten noemt hij: “Met deze spitmachine kun je op alle grondsoorten goed spitwerk leveren. En je hebt in één werkgang een goed zaaibed ter beschikking. Bovendien beperkt het spitten de erosie. Na het spitten is de toplaag minder gevoelig voor verstuiving.” De akkerbouwer heeft een goed contact met Alfons Sleiderink, directeur van Farmax.

Bekijk de Rapide spitmachine

graan_1920x625_acf_cropped-1

Nieuws en verhalen

Bekijk ons nieuws

RobuustVakmanschapSterkRobuustVakmanschapSterkRobuustVakmanschapSterk
magazine-2020-farmax

Vraag ons gratis magazine aan

Gebruik onderstaande formulier om ons magazine aan te vragen en ontvang binnen enkele minuten een download-link in je mailbox.

In dit magazine informeren we u uitgebreid over de voordelen van spitten ten op zichte van ploegen. Ook zullen alle typen spitmachines kort worden toegelicht en delen meerdere klanten hun ervaring met onze spitmachines.